Välkommen att börja sända radio i Linköping!

 

Hjärtligt välkommen till att börja sända radio i Linköping. Linköpings Närradioförening disponerar en egen sändare med täckning av hela kommunen, och vi har ledig tid för nya föreningar. Numera sändes även hela programmet från Linköpings Närradio inte bara i etern på 95,5 MHz utan även på Internet.

 

Lämpliga föreningar att sända är bland annat politiska partier, invandrarföreningar, musikföreningar, studieförbund, idrottsföreningar, religiösa samfund osv.

 

Närradiosändningar startade i Sverige under april 1979, Linköping var med redan från början. För att sända i närradion behövs ett sändningstillstånd som en ideell förening söker om hos den statliga Myndigheten för Radio och TV. En särskild ansvarig programutgivare skall utses.

 

Kommersiell reklam är tillåten sedan 1 april 1993. Denna måste dock vara avskild från det övriga programmet med en tydlig annonsering. I praktiken ger dock reklamen inga stora intäkter!

 

I Linköping har vi sändaren placerad på sjukhusområdet med antenn högt upp på värmecentralens skorsten. Närradions kontrollcentral finns hos Radio Linköping i Pingstkyrkan. Övriga sändande organisationer, som Ryttargårdskyrkan och Stadshuset, har sedan en teleledning till kontrollcentralen, och kan komma ut i sändning automatiskt. Den obligatoriska referensbandningen av alla sändningar sker genom närradioföreningens försorg.

 

I Linköping finns tre kostnadsmodeller, i alla fallen skall en sändande förening vara medlem i Linköpings Närradioförening, vilket kostar 1000 kronor per år i medlemsavgift.

 

a) Ingen egen studio. Föreningen utnyttjar studion tillhörig Radio Linköping för 650 kr/timme med tekniker, och betalar dessutom 24 - 57 kr per timme till Närradioföreningen för musik (beloppet beror på andelen musik).

 

b) Egen studio. Föreningen betalar 49 - 57 kr per timme till Närradioföreningen för musik (beloppet beror på andelen musik). Föreningen får själv bekosta studiolokal med utrustning och teleledning till kontrollcentralen i Pingstkyrkan. Beroende på avstånd kan en sådan teleledning kosta från 4000 kr i inträde plus 1000 kr per kvartal.  

 

c) Produktion direkt på Internet. Vi kan koppla upp kontrollcentralen mot Internet, så att man från en annan studio kan sända över programmen på Internet. Man bör då ha fast IP-adress på föreningens intenet-uppkoppling.

I detta fall är kostnaden 50 kr/timme.

 

Samtliga föreningar måste betala upphovsrättsavgifter för eventuell musik till STIM och IFPI/SAMI. Dessa avgifter samordnas av närradioföreningen och är inräknade ovan. Innehållet i sändningarna faller under tillsyn av Granskningsnämnden för Radio och TV.

 

Ytterligare upplysningar om Linköpings Närradio finns på vår webb-plats www.linkopingsnarradio.se eller kan fås från undertecknad. Vi rekommenderar varmt gratisskriften "Att sända närradio", som kan fås från

Myndigheten för Radio och TV, Box 33, 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN, www.radioochtv.se . Närradioföreningen tillhandahåller även mot en låg kostnad tre kompendier "Lagar, regler och rutiner", "Hur man gör radioprogram" och "Ljud och radioteknik".

 

 

 

Bo Einarsson

Ekholmsvägen 249

589 29  LINKÖPING

E-post: bo.einarsson1@comhem.se

Tel: 013 - 15 18 96

 

2011-10-25