Att sända närradio i Linköping

Är du en privatperson som vill vara med och göra program i närradion är det enklaste och snabbaste sättet att ta kontakt med någon förening som redan sänder. I Linköping är det Radio Linköping som sänder närradio regelbundet.

För att få ett helt eget program måste man vara en förening. Närradion är öppen för ideella föreningar av olika slag, sportklubbar, politiska partier, församlingar och kyrkliga samfälligheter, studentkårer och liknande organisationer. Det går bra att bilda en förening som har som enda verksamhet att sända närradio.

Sändningstillstånd
För att få sända närradio måste föreningen söka ett sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv. För att sända på Linköpings Närradio måste föreningen ha sitt säte d.v.s. ha sin formella hemvist i Linköpings kommun. För mer detaljer kring sändningstillstånd, se Myndigheten för press, radio och tv

Handlingar som ska bifogas ansökan om sändningstillstånd

·         Gällande stadgar för sammanslutningen och handlingar (t.ex. protokollsutdrag) som visar när stadgarna antogs.

·         Handlingar, t.ex. protokollsutdrag som visar vilka personer som sitter i styrelsen samt vars och ens uppdrag i styrelsen.

·         Handlingar, t.ex. protokollsutdrag som visar att den person som undertecknar blanketten har rätt att företräda sammanslutningen, det vill säga är dess firmatecknare.

·         Anmälan av utgivare (särskild blankett).

·         Bevis på var sammanslutningen har sitt säte, d.v.s. sin verksamhet.

Tillståndsinnehavaren skall även söka medlemskap i Linköpings närradioförening. Det är närradioföreningen som i första hand fördelar sändningstider.

Kostnaderna för föreningar som sänder närradio och är medlemmar i Linköpings närradioförening är uppdelad i följande delar:

Årsavgift
Den fasta kostnaden är 1 000 kronor per år för medlemskap i Linköpings Närradioförening.

Sändaravgift
a) Ingen egen studio. Föreningen utnyttjar studion tillhörig Radio Linköping för 650 kr/timme med tekniker, och betalar dessutom 110 kr per timme till Närradioföreningen för musik (beloppet beror på andelen musik).

b) Egen studio. Föreningen betalar 110 kr per timme till Närradioföreningen för musik (beloppet beror på andelen musik). Föreningen får själv bekosta studiolokal med utrustning och teleledning till kontrollcentralen i Cupolen. Beroende på avstånd kan en sådan teleledning kosta från 4000 kr i inträde plus 1000 kr per kvartal.

c) Produktion direkt på Internet. Vi kan koppla upp kontrollcentralen mot Internet, så att man från en annan studio kan sända över programmen på Internet. Man bör då ha fast IP-adress på föreningens internet-uppkoppling. I detta fall är kostnaden 110 kr/timme.

Musikavgifter

För varje timme upphovsrättsskyddad musik man spelar i radio måste man betala avgift till STIM, SAMI och IFPI. Dessa avgifter samordnas av närradioföreningen och är inräknade ovan. Innehållet i sändningarna faller under tillsyn av Granskningsnämnden för Radio och TV.

Kostnaden är cirka 100 kronor per timme avgiftspliktig musik. Den tid man enbart pratar och den tid man spelar fri musik räknas inte in. Storförbrukare får mängdrabatt. Lägg märke till att många föreningar spelar musik som ej är avgiftspliktig. STIM har en hemsida för den som vill veta mer.

Mer information
Ytterligare upplysningar om Linköpings Närradio finns på www.linkopingsnarradio.se eller kan fås från undertecknad. Vi rekommenderar varmt gratisskriften "Att sända närradio", som kan fås från Myndigheten för Press, Radio och TV. Närradioföreningen tillhandahåller även tre kompendier "Lagar, regler och rutiner", "Hur man gör radioprogram" och "Ljud och radioteknik".

Om du eller din förening är intresserad av att sända närradio ta kontakt med Linköpings närradioförening. Vi kan förmedla kontakter med sändande föreningar och svara på frågor om närradiosändningarna.

Christer Eklöf

Ordförande Linköpings Närradioförening
Epost: christer.eklof47@gmail.com

Uppdaterad 2019-04-22