Linköpings Närradioförening

95,5 MHz

https://www.linkopingsnarradio.se/

Webbradio

Stream url=https://stream.linkopingsnarradio.se:8005/radioprogram


Information om aktuellt programutbud finns på Radio Linköpings programblad.

Linköpings närradio sänder radio på frekvensen 95,5 MHz med täckning av nästan hela kommunen. De olika programmen produceras av de enskilda föreningarna, och har därför en mycket varierande karaktär, se vår stationssida eller vår egen tablå.

Tyvärr har Östgöta Correspondenten slutat ha med närradiotablån i tidningen.

Vi har även sändning av samma program på internet med webbradio. Vid fel på sändaren går det utmärkt att lyssna via internet! På sidan om webbradio finns både länkar till olika alternativ för lyssning och olika tips! Enklast för Windows-användare är att klicka på figuren ovan!

Under sommaren samt under jul- och nyårshelgerna sker sändningarna i begränsad omfattning.

Verksamheten i Linköping samordnas av Linköpings Närradioförening. Närradioföreningen sände tidigare direkt från kommunfullmäktige. Tyvärr önskar kommunen inte att dessa sändningar fortsätter efter den 24 mars 2015.

Slinga

När vi inte har några egentliga sändningar sänder vi en slinga med avgiftsfri musik, som även innehåller programinformation. Vi är tacksamma för förslag om avgiftsfri musik till denna, kontakta stellan.engstrom@gmail.com.

Information

Närradio är lokala föreningstyrda radiosändningar utanför Sveriges Radio. Närradion infördes 1978 och har till skillnad från SR och SVT inga krav på sig om opartiskhet. Närradio är ett unikt svenskt begrepp. I Sverige är det den enskilda föreningen som sänder som måste ha ett sändningstillstånd. Utomlands är denna radio mest känd som community radio eller radio libre och där har radiostationen tillståndet.

Linköpings Närradioförening är medlem i Närradions Riksorganisation NRO.

Ytterligare upplysningar lämnas gärna av ordföranden för Linköpings Närradioförening, Christer Eklöf, epost: christer.eklof47@gmail.com, telefon 0760-264537. Kostnaderna för en förening som sänder framgår här.

Adress: Linköpings Närradioförening, c/o Christer Eklöf, Arrendegatan 75, 583 31 LINKÖPING, telefon 0760-264537.


Vi använder inte cookies.

Senast modifierad: 21 mars 2019
krinyman@gmail.com