Revisorer för Linköpings Närradioförening

Bo Einarsson   ordinarie
Per-Arne Wåhlberg   ordinarie
Stefan LindetunPingstkyrkanersättare
Jan JohanssonPingstkyrkanersättare


Senast modifierad: 20 april 2021