Revisorer för Linköpings Närradioförening

Bo Einarsson   ordinarie
Per-Arne Wåhlberg   ordinarie
Jan JohanssonPingstkyrkanersättare


Senast modifierad: 1 april 2022