Till:

 

 

 

 

Pressmeddelande

Radio Linköping

 

 

Radio Linköping 30 år

 

Idag, måndagen den 4 maj 2009, är det exakt 30 år sedan närradiosändningarna startade i Linköping och i Östergötland. Klockan 19.00 den 4 maj 1979 inleddes sändningar från Radio Linköping i Pingstkyrkans studio på Kungsgatan 30. En timme senare, kl. 20.00, fortsatte studentradion från Radio Ryd.  Idag återstår endast Radio Linköping (sändningsbeteckning för frikyrkornas radio) av ursprungsföreningarna.

 

30-års jubiléet uppmärksammas i diverse extra program hela veckan med betoning på helgen då det blir sändningar dygnet runt. Det blir en avslutning av firandet på söndag 10 maj kl. 18.00 i Pingstkyrkan med besök av tv-profilen Siewert Öholm, riksdagsledamot Yvonne Andersson, kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall, Roger Arnfjell (Cross Air), Nils-Erik Olsson (förste radiochef på RL) m.fl.

Kristen medias roll i dagens och morgondagens Sverige kommer särskilt att belysas.

 

Radio Linköping planerar även ett kommande samarbete med Cross Air till hösten med inriktning att sända kristen radio dygnet runt. Jubileet blir ett avstamp för framtiden och inte enbart tillbakablick. Cross Air backas upp av flera organisationer, bl.a. NRB (National Religious Broadcasters) i USA som är huvudorgan för 1800 kristna radiostationer. Dr Ron Harris från NRB kommer även till Linköping den 23 maj för att ha seminarier.

 

För mer information kontakta

 

Ronny Freiman

Radiochef