Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2008

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Ronny FreimanRadio LinköpingVice ordförande
Carl-Magnus SegerlundRadio LinköpingTeknisk chef
Krister NymanRadio LinköpingKassör
Stellan EngströmRadio LinköpingSekreterare
Maria EllharSvenska Kyrkan
Anders LindkvistLinköpings kommun

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 18 mars 2008, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Stefan Lindetun och Rune Johansson som ersättare.

Till valberedning omvaldes Tore Andersson (Radio Linköping, sammankallande) och Berndt Petersson. En post i valberedningen var vakant, styrelsen fick i uppdrag att komplettera med ett namn.

Verksamhet

Styrelsen har haft åtta sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 8 januari, 26 februari, 18 mars, 21 april, 20 maj, 28 augusti, 7 oktober och 4 november.

Bo Einarsson avgick som revisor i Närradions riksorganisation NRO vid stämman i Kållered 20 april.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev en förlust på 22 774,39 kronor, i överensstämmelse med budgeten. Styrelsen föreslår årsmötet att detta belopp överföres till nästa år i ny räkning. Underhållsfonden innehåller totalt 31 385,71 kr.

Sändande föreningar

Under 2008 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Tyvärr har Domprosteriets Kontraktsting inte återtagit sina sändningar och har därför förlorat sitt tillstånd, men ett par nya föreningar har uttryckt intresse att börja sända. Förhoppningsvis kommer vi med hjäp av internet kunna erbjuda olika föreningar ett enklare och billigare sätt att sända även via etern!

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2009.

Linköping den 21 januari 2009.  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund
  ordförande      teknisk chef           Krister Nyman    Ronny Freiman       Stellan Engström 
  kassör        vice ordförande      sekreterare   Maria Ellhar     Anders Lindkvist  


Senast modifierad: 23 januari 2009
boein@telia.com